top of page
Female white toothy smile

PRISLISTE

oppdatert november 2023
prisene nedenfor er uten fratrekk av evt HELFOstønad, se mer om dette under.

UNDERSØKELSE

1380kr

Dette er vår mest normale undersøkelse ved rutinekontroll.  Vi utfører en enkel tannrens - prisen er inkludert alle hygienetiltak og to stk røntgenbilder. Tidsbruk er ca 30-40minutter

RØNTGENBILDER

200kr-550kr

200kr er prisen for 2 standard oversiktsbilder, høyre og venstre side. 
For videre røntgenbilder utover disse to tar vi 50kr pr ekstra bilde. 550kr koster et OPG (Panorama oversiktsbilde) - som vi kan ha behov for ved kirurgi eller generell planlegging og grundig undersøkelse.

SPESIALISTUNDERSØKELSE

1250-1850kr

Ved behov for undersøkelser som krever spesialkompetanse innen implantatprotetikk eller kirurgi.  Dette inkluderer en grundig undersøkelse, vurdering og behandlingsmuligheter og et skriftlig kostnadsoverslag.

TANNFYLLINGER

450kr - 2200kr

Vi tilbyr et bredt spekter av fyllingsmaterialer som vi vil variere etter ønsket funksjon.  Ved små enkle reparasjoner med behov for få hjelpemidler tar det mindre tid, som medfører en lavere pris.  I enkelte tilfeller er det behov for mer omfattende restaurasjoner, som tidligere ble behandlet med kroner, som tar lenger tid og derav koster mer.  Prisen vil som oftest gjenspeiles i medgått tid/vanskelighet.  Spør oss gjerne om et kostnadsoverslag før behandlingen begynner.

ROTBEHANDLING/ENDODONTISK BEHANDLING

3500-7000kr

Rotbehandling utføres ved betennelser og infeksjoner hos en skadet tann.  Dype hull(kariesangrep) og skader (traumer, overbelastning) kan være årsak til slike betennelser.  En moderne rotbehandling må ikke forveksles med tidligere tiders "rotfylling", som vekker vonde minner hos mange pasienter.  Med moderne bedøvelse, instrumenter, digitale hjelpemidler og jobbing under gummiduk kan vi sikre best mulig prognose for behandlinga.  Dette er en omfattende behandling som gjerne tar litt tid.  Behandlingen går over en eller to seanser og vi beregner gjerne 1 klokketime pr besøk.  Enkle tenner med gjerne en rot behandles raskere enn en stor jeksel med mange røtter - hvor vanskelighetsgrad/tidsbruk ofte gjenspeiler prisen.

ANESTESI/BEDØVELSE

200kr-450kr

Vi bruker gjerne en liten mengde med salvebedøvelse før det lille stikket kommer - slik at dette nesten ikke merkes i det hele tatt!  Vi tar oss god tid og har forskjellige typer og mengder for alle behov.  Vanlig dose for en enkel tann er på 200kr.  Ved kirurgiske inngrep er det ofte behov for mer dekkende anestesi, som medfører flere doser.

KRONEBEHANDLING

5000kr + tannteknikerkostnad (som regel mellom 1500kr og 2500kr)

Kronebehandling kan det bli behov for hvis en for stor del av tanna er ødelagt, eller hvis det stilles ekstra store krav til funksjon(styrke) eller estetikk.  Både tidsbruk og materialkostnader varierer ut i fra behov.  Vi kan gi et detaljert overslag når behandlingen planlegges.  Vi bruker i dag stort sett digitale avtrykksteknikker i 3D og får med dette ekstremt god nøyaktighet på framstillingen hos vår tanntekniker.  Prisen som angitt er ved normalt forløp og leveringstid fra tanntekniker.

IMPLANTATBEHANDLING

fra 26500kr

Implantatbehandling er et flott alternativ ved en aller flere manglende tenner.  En kunstig tannrot (titanskrue) kan støtte en eller flere tannkroner (porselen) og tilbake følelsen av faste tenner.  Vi har mange kombinasjoner og muligheter - her er det bare å spørre.

Vi bruker utelukkende originale Straumann implantatkomponenter, som har markedets beste dokumentasjon og garantier.

Ved større implantatoperasjoner som innebærer HELFOrefusjoner er det krav om at en HELFOgodkjent implantatkirurg setter implantatene.  Vi har en kjevekirurg som kommer til vår klinikk for å gjøre dette sammen med oss.  Resten av arbeidet og planlegging/gjennomføring gjør vi selv.

Vi ser at ved dagens stønadsordninger fra HELFO (2022) kan pasienten ofte få ca 50% prisreduksjon ved de mest normale behandlingene - i forhold til vanlig pris.  Spør oss - så lager vi et kostnadsoverslag.

STØNAD FRA HELFO

Gi oss all informasjon om din helsetilstand - så kan vi lettere hjelpe deg!

Enkelte sykdommer og tilstander berettiger at du får støtte for deler av din tannbehandling.  Vi har et grundig og detaljert regelverk som vi må følge - det er ikke grunnlag for søknader utover dette.  Prisen ved HELFOrefusjon er sammensatt av honorar, egenbetaling og refusjon og varierer ut i fra hvilket stønadsgrunnlag pasienten kommer inn under.  Det høres like komplisert ut som det er - derfor vil vi kunne hjelpe deg fram til den løsningen som gir deg den stønaden du har rett på.  Etter ønske utarbeider vi et kostnadsoverslag hvor alle kostnader blir spesifisert. Spør oss!

TIMEPRIS

2400kr

Ved andre behandlinger som ikke har fast pris kan vi ta utgangspunkt i timepris.

GEBYRER OG ALT MED SMÅ SKRIFT

-

Hvis du ikke møter til oppsatt behandlingstime vil vi beregne et gebyr som avhenger av oppsatt tid.  Normalt fra 450kr-950kr.  Gi oss beskjed innen 24timer fra oppsatt tid så beregner vi ikke gebyr.  Vi er fleksible - ta kontakt, så blir vi ofte enige!

Vi har ingen skjulte hygienetilegg og gebyr ved vanlig behandling.

Vi vil helst at oppgjør skjer med bankkort etter hvert besøk.  Hvis vi må sende fakture vil Credicare sende faktura for oss med et fakturagebyr.

Ved utfylling av skjema eller dokumentasjon for NAV/arbeidskiver/skole beregner vi 450kr i gebyr for tidsbruk og forsendelse.

bottom of page